ÁROP - Államreform Operatív Program

Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása

Zárókonferencia

 

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2013 áprilisa és 2014 júliusa között valósította meg az Államreform Operatív Program keretében a „Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” című kiemelt projektet. Ennek keretében áttekintésre került a közszolgáltatás-szervezés elméleti szakirodalma, a hazai jogi szabályozási, szakpolitikai sajátosságok, illetve jelentős empíria gyűlt össze a hazai önkormányzatok közszolgáltatási sajátosságairól. A kutatás földrajzi értelemben kiterjedt az egész országra, a települési kérdőíves felmérésben a települések 45,3%-a vett részt, a jegyzői kérdőíveket az önkormányzati hivatallal rendelkező települések 56,8%-a töltötte ki, és további 50 településről készült interjúkon, helyszíni felméréseken alapuló esettanulmány. A vizsgálatokat kiegészítette egy országos reprezentatív mintás lakossági felmérés is.

E tapasztalatok alapján kerültek összefoglalásra a jelenlegi helyzet legfontosabb jellemzői és fogalmazódtak meg javaslatok a szervezetfejlesztési, feladat-ellátási, finanszírozási és szervezési témakörökben a helyi önkormányzatok és a kormányzati szervek számára. A projekt megvalósítása során összegyűjtött adatállomány, információk elemzése birtokában modelljavaslat készült egy átfogó, országos nyilvántartást, tervezéstámogatást és folyamatos monitorozást biztosítani képes közszolgáltatási információs rendszerre.

A nagy horderejű projekt kiterjedt partnerségben került végrehajtásra a Regionális Kutatások Intézete bázisán, amely interdiszciplináris felépítése, hálózati karaktere, helyi beágyazottsága alapján különösen alkalmasnak bizonyult az elemzések, empirikus kutatások lebonyolítására. Az intézet 60 munkatársa, szinte a teljes kollektíva részt vett a végrehajtásban. Bizonyos szakmai kompetenciák biztosítása, továbbá a visszacsatolás, tesztelés érdekében szükség volt külső szakértők (TÖOSZ, AAM Consulting Zrt., Humanswot Tanácsadó Kft., Fact Intézet, LRMI Helyi Obszervatórium Kft.) bevonására, továbbá a kormányzattal és az önkormányzatokkal való közvetlen kapcsolatok kiépítésére.

Az eredmények bemutatására szervezett szakmai zárókonferencia 100 fő részvételével zajlott le Pécsett, 2014. július 29-én. A konferenciát a Belügyminisztérium Önkormányzati helyettes államtitkárának köszöntő szavai nyitották, melyet a Miniszterelnökség Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztályvezetőjének előadása követett. A hallgatóság soraiban is több minisztérium, így a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselői, továbbá számos önkormányzat, államigazgatási szerv és civil szervezet delegáltjai is jelen voltak.

 

A konferencián elhangzott előadások:

Pilz Tamás, főosztályvezető, Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály, Miniszterelnökség: A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei

Pálné Kovács Ilona, projektvezető, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete: Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – A projekt átfogó bemutatása

Finta István, tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete: Helyi közszolgáltatások jogi szabályozása

Mezei Cecília, osztályvezető, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete: A települési önkormányzati mozgástér finanszírozási háttere

Dicső László, elnökségi tag, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége: A kistelepülések helyzete és lehetősége a változó Magyarországon

Saád Tamás, üzletágvezető, AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.: Helyi közszolgáltatások minőségének javítása gyors fejlesztéssel

Zsombok László, ügyvezető igazgató, Humanswot Tanácsadó Kft.: Integrált Közszolgálati Információs Rendszer az ágazatirányítás és az önkormányzatok szolgálatában. Vezetői információs rendszer modelljavaslat

Pálné Kovács Ilona, projektvezető, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete: Összegzés, javaslatok, köszönetnyilvánítás

 

Kattintson a képekre a nagyításhoz!