ÁROP - Államreform Operatív Program

Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása

Zárótanulmány


Elkészült a helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása című kiemelt ÁROP projekt zárótanulmánya.

A kiemelt projekt arra irányult, hogy átfogó helyzetképet adjon az önkormányzati hatáskörben lévő helyi közszolgáltatások ellátásáról, az átalakítás első tapasztalatairól, ezzel segítséget nyújtson a szükséges végrehajtási jogalkotáshoz, a finanszírozási rendszer kialakításához, illetve az önkormányzatok helyi szolgáltatás-szervezési reformlépéseinek megalapozásához, valamint a helyi közszolgáltatások országos szintű nyilvántartását, komplex értékelhetőségét és a kapcsolódó pénzügyi tervezést szolgáló információs rendszer létrehozásához. A projekt célja volt, hogy hozzájáruljon a helyi közszolgáltatások helyi versenyképességet szolgáló modernizálásához, az új szabályozási, és finanszírozási körülményekhez való alkalmazkodás elősegítéséhez, az önkormányzati szervezeti tudás és kapacitások hasznosításának javításával, a tervezési, szervezési, finanszírozási eszköztár bővítésével, megújításával. A helyi közszolgáltatások megszervezésében szakmai segítségre van szükség a megváltozott jogi környezethez való alkalmazkodásban az önkormányzati közszolgáltatás-szervezés fenntarthatósága, a társadalmi megtartó ereje és a települési versenyképesség szempontjait figyelembe véve.

A projekt egyben segíteni kívánta a helyi közszolgáltatást érintő kormányzati döntések, szabályozási és finanszírozási keretek finomhangolását. A projekt során a következő eredményeket prognosztizáltuk:

 

  • A projekt során lefolytatott adatgyűjtés és értékelés eredményeként átfogó helyzetképet kapunk a helyi közszolgáltatásokról, fókuszálva a település méret, földrajzi helyzet és önkormányzati jogállás szerepére.
  • Az empirikus eredmények alapján javaslatok készülnek a helyi önkormányzati közszolgáltatások szabályozásának továbbfejlesztésére, az állami feladatokkal való hatékonyabb összehangolására és helyi megvalósítási módozataira.
  • A projekt során létrejön a helyi közszolgáltatásokhoz kapcsolódó, költségmérési és tervezési módszertan, modell, valamint szervezeti és működési hatékonyság-fejlesztési módszertanok tesztelésére is sor kerül.
  • A projekt megvalósítása során összegyűjtött adatállomány, információk elemzése birtokában szakmai javaslat készül egy átfogó, országos nyilvántartást, tervezéstámogatást és folyamatos monitorozást biztosítani képes közszolgáltatási információs rendszer funkcionális modelljére vonatkozóan.

 

A zárótanulmány teljes terjedelemben itt érhető el.