ÁROP - Államreform Operatív Program

Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása

a projekt szervezeti felépítése

 

Pálné Kovács Ilona, projektvezetőként feladata a projekt általános szakmai irányítása, az egyes projekt szakaszokat lezáró összegző tanulmányok elkészítése, az empirikus felmérések szakmai összefogása., illetve témakoordinátorként elsődleges szakmai feladata a közszolgáltatások elméleti szakirodalmának feldolgozása.

Finta István: a projekt szakmai irányításában és szakmai kidolgozásában társ-projektvezető, ő tartja a kapcsolatot az irányító hatósággal, témakoordinátora a közszolgáltatások jogi szabályozása, hazai közpolitikai környezete valamint az egyes közszolgáltatási típusokra vonatkozó elméleti szakirodalom feldolgozásának. Részt vesz az empirikus felmérések koordinációjában, az összegző tanulmányok megírásában.

Mezei Cecília: témakoordinátor a kutatás teljes futamideje alatt, elsősorban a közszolgáltatások (funkcionális) finanszírozási, tervezési kérdéseinek kidolgozásáért felel.

Márkusné Zsibók Zsuzsanna: témakoordinátor, feladata elsősorban a közszolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi szervezeti dokumentumok feldolgozása, az empirikus felmérések megalapozásában való részvétel, az adatfeldolgozás irányítása.

Perger Éva: konzulensként részt vesz minden egyes projektelem szakmai ellenőrzésében, segítésében, az osztálya projektben résztvevő munkatársaival való kapcsolattartásban. illetve konkrét részfeladatok kivitelezésében.

Kovács Katalin: konzulensként részt vesz minden egyes projektelem szakmai ellenőrzésében, segítésében, illetve konkrét részfeladatok kivitelezésében, az osztálya projektben résztvevő munkatársaival való kapcsolattartásban.

Lados Mihály: konzulensként részt vesz minden egyes projektelem szakmai ellenőrzésében, segítésében, az osztálya projektben résztvevő munkatársaival való kapcsolattartásban, illetve konkrét részfeladatok kivitelezésében.

Varjú Viktor: témakoordinátor a lakossági kérdőíves felmérés vonatkozásában.

Dombi Péter: témakoordinátor a statisztikai adatgyűjtés és a kérdőíves felmérés módszertani, technikai összefogásával, részvétel a honlap készítésében.

RKI kutatói: megvalósítók a projektvezető és a témakoordinátorok szakmai irányítása mellett a kutatók konkrétan meghatározott feladatokat látnak el mind a közszolgáltatásokra vonatkozó elméleti és szakpolitikai források feldolgozásában, mind az esettanulmányok elkészítésében. Egyelőre a június 30-ig teljesítendő feladatok vonatkozásában alakult ki a munka illetve témamegosztás a résztvevő kutatók között.

Sziráki Zsuzsa, Váradi György, Miátovics Csilla könyvtárosok: A szakirodalmi háttér források összegyűjtése, rendszerezése, közreműködés a honlap készítésében.

 

Projektmanagement struktúra

Süle Katalin: projekt menedzser

Mezei Cecília: projektmenedzser

Zubán Zsuzsanna: pénzügyi menedzser

Tatay Lászlóné: pénzügyi ügyintéző

• Márton Károlyné: pénzügyi ügyintéző

 

Résztvevő kutatók

 • Baranyai Nóra
 • Bodor Ákos
 • Burai Adél
 • Dombi Péter
 • Egyed Ildikó
 • Faragó László
 • Fehér Katalin
 • Finta István
 • Fonyódi Valéria
 • Földi Zsuzsa
 • Gál Zoltán
 • Grünhut Zoltán
 • Gyimesi Péter
 • Hardi Tamás
 • Hajdú Zoltán
 • Hamar Anna
 • Horeczki Réka
 • Horváth Gyula
 • Jóna László
 • Király Gábor
 • Koós Bálint
 • Kovács András Donát
 • Kovács Gábor
 • Kovács Katalin
 • Kovács Sándor Zsolt
 • Lados Mihály
 • Lennert József
 • Lux Gábor
 • Márkusné Zsibók Zsuzsanna
 • Mezei Cecília
 • Nárai Márta
 • Páger Balázs
 • Pálné Kovács Ilona
 • Perger Éva
 • Póla Péter
 • Rácz Szilárd
 • Suvák Andrea
 • Szörényiné Kukorelli Irén
 • Uszkai Andrea
 • Uzzoli Annamária
 • Váradi Mónika
 • Velkey Gábor
 • Varjú Viktor
 • Virág Tünde

 

Külső szakértők

 • Bódi Ferenc
 • Dicső László
 • Farkas Ferenc
 • Gazsó István
 • Harsányi Gergely
 • Horváth M. Tamás
 • Horváth Péter
 • Jenei György
 • Kovács Róbert
 • Schmidt Jenő
 • Schwarcz Gyöngyi
 • Sükösd Anikó
 • Zongor Gábor

 

A „helyi közszolgáltatások ellátásával összefüggő szervezeti és működési hatékonyságfejlesztési módszertan kidolgozása” c. projektelem kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljáráson nyertes tanácsadó vállalkozás:

 

Az „Integrált közszolgáltatási információs rendszer modelljavaslat kidolgozása” c. projektelem kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljáráson nyertes tanácsadó vállalkozás: